Rehabilitering

Et godt vedlikeholdt tak har vesentlig lenger levetid enn et der vedlikeholdet har uteblitt. Med en forventet levetid på minst 25 år er det lenge til neste gang det er gunstig å vurdere dette igjen