Radonsikring

Radon er en usynlig og luktfri gass som ikke kan oppdages av sansene våre, men som utgjør et økende helseproblem. Høye konsentrasjoner av radongass kan være svært farlig. Det er derfor viktig med radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen av.